helmawolfcatz.nl

is een productie van de Stichting Willem Kloos Fonds, met medewerking van het Literatuurmuseum, Den Haag. De website werd gelanceerd op 21 december 2011 en gefinancierd uit het legaat van Helma Wolf Catz.

teksten

De biografische teksten, de bibliografie en de toelichtingen op het werk van Helma Wolf-Catz op de website werden geschreven door Oliver Gee.

foto’s

Originele foto’s van het materiaal uit de collectie van het Literatuurmuseum en van de woonhuizen en het graf van Helma Wolf-Catz en Loeka Wolf Catz werden gemaakt door Gerhard Zervaas.

archiefmateriaal

Al het archiefmateriaal op de website, afbeeldingen, brieven en andere handschriften, bevinden zich, tenzij anders vermeld, in de collectie van het Literatuurmuseum. Het materiaal werd geselecteerd, gedigitaliseerd en gereedgemaakt voor reproductie door Oliver Gee.

realisering website

Het ontwerp van de website werd door Gerhard Zervaas gemaakt, in overleg met Aad Meinderts en Oliver Gee. De afwerking en realisering van dit ontwerp zijn uitgevoerd door Gerhard Zervaas.

auteursrecht

Tenzij anders vermeld zijn alle gebruikte afbeeldingen afkomstig uit de collectie van het Literatuurmuseum, Den Haag. Voor wat betreft afbeeldingen en teksten waarop mogelijk auteursrecht berust, heeft de Stichting Willem Kloos Fonds getracht, alle rechthebbenden te achterhalen en in te lichten. Mocht u fouten of onvolledigheden vinden in de bronvermelding op deze website, of denkt u copyright op bepaalde teksten of afbeeldingen te bezitten, neem dan contact op met de Stichting Willem Kloos Fonds 070- 333 96 30.